انديشه سبز خزر

اينترنت پرسرعت ADSL فضاي ميزباني وب اينترنت ثبت دامنه Andishe Sabz Khazarانديشه سبز خزر Internet Service Provider

Internet Connection Provider

Hosting

?چهار شنبه, 1398/3/1 ساعت: 3:32:34 PM
انتخاب سرويس

:: ADSL-Tools ::


* مشترک گرامي ، شما ميتوانيد با ارائه مشخصات سرويس فعال خود از اين طريق مستقيما نسبت به تمديد فوري سرويس ADSL خود اقدام نماييد
* ممکن است شماره تلفن اتصال شما با نام کاربري اتصال شما يکسان باشد.

( شماره تلفن اتصال - مثال: 22001213)
(نام کاربري اتصال - مثال: Mehrdad7 يا 22001213 )
(کلمه عبور اتصال - مثال: 342367)


-- ورود اطلاعات اتصال --
 
شماره تلفن اتصال: (ADSL TEL#)
نام کاربري اتصال: (ADSL USERNAME)
كلمه عبور اتصال: (ADSL PASSWORD)
%>